Sündinud 25.09.1947. aastal Mustlas 1969 - 1975 Õpingud Tartu Kunstikoolis ja Tallinna Kunstiakadeemias (cum laude) 1975 - 1977 Tarbekunstifiliaali juhataja Kunstimuuseumis 1977 - 1988 Sisustusarhitekt Eesti Projektis ja Kommunaalprojektis
1989 - 2003 Vabakutseline graafik 2003 - 2010 Eesti Postmark 2010 - pensionär 1989 - 1992 Tallinna Eksliibriseklubi president 2006 - Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA auliige
2011 - Tarvastu valla aukodanik

Born in 25 September 1947 at Mustla in Estonia 1969 - 1975 Graduated Tartu Art School and Tallinn Art University (with honours) 1975 - 1977 Head of the Applied Art Subsidiary of Art Museum of Estonia 1977 - 1988 Worked as an indoor designer 1989 - 1992 President of Tallinn Bookplate Club 1989 - 2003 Free-lance graphic artist 2003 -2010 Eesti Postmark
Loonud üle 500 eksliibrise ning väikegraafikat puu-, vase- ja terasegravüüris. Postmarke (enam kui 200) teinud 6 riigile - NSVL, Eesti, Rootsi, Läti, Leedu ja Kasahstan. Eksliibriseid loonud 28 riigi kogujatele - Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Holland, Hispaania, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Shveits, Tshehhi, Ukraina, USA, Vatikan ja Venemaa.
Eesti euromüntide reversi kujnduse autor.

I have made over 500 bookplates and graphic in wood, copper and steel engravings and postage stamps for six states : the Soviet Union, Estonia, Sweden, Latvia, Lithuania and Kazakhstan. I have made bookplates for collectors of 28 states : Austria, Belgium, Bulgaria, Chech Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Israel, Italy, Japan, Greece, Lithuania, Luxemburg, Moldova, Netherlands, Norwegen, Poland, Portugal, Russia, Slovac Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, USA and Vatikan.
Designer of the Estonian Eurocoins.
PERSONAALNÄITUSED
1987 - Pakruoijs, Leedu
1987 - Riia, Läti
1987 - Tallinn, Eesti
1988 - Brandenburg, Saksa DV
1990 - Chisinau, Moldova
1991 - Seinäjoki, Soome
1991 - Klaipeda, Leedu
1992 - Tallinn, Eesti
1992 - Stockholm, Rootsi
1997 - Uusikaupunki, Soome
1997 - Mynämäki, Soome
1997 - Espoo, Soome
1997 - Forssa, Soome
1997 - Kronach, Saksaamaa
1997 - Sysmä, Soome
1997 - Kohtla - Järve, Eesti
1997 - Tampere, Soome
1997 - Vaasa, Soome
1997 - Peräseinäjoki, Soome
1997 - Kihniö, Soome
1998 - Seinäjoki, Soome
1998 - Frederikshavn, Taani
1998 - Katowice, Poola
1999 - Pettenbach, Austria
2000 - Tallinn, Eesti
2004 - Sankt Pölten, Austria
2005 - Tallinn, Eesti
2007 - Tallinn, Eesti
2008 - Narva, Eesti
2008 - Tartu, Eesti
2008 - Tarvastu, Eesti
2012 - Tartu, Eesti
PERSONAL EXHIBITIONS
1987 - Pakruoijs, Lithuania
1987 - Riga, Latvia
1987 - Tallinn, Estonia
1988 - Brandenburg, GDR
1990 - Chisinau, Moldova
1991 - Seinäjoki, Finland
1991 - Klaipeda, Lithuania
1992 - Tallinn, Estonia
1992 - Stockholm, Sweden
1997 - Uusikaupunki, Finland
1997 - Mynämäki, Finland
1997 - Espoo, Finland
1997 - Forssa, Finland
1997 - Kronach, Germany
1997 - Sysmä, Finland
1997 - Kohtla - Järve, Estonia
1997 - Tampere, Finland
1997 - Vaasa, Finland
1997 - Peräseinäjoki, Finland
1997 - Kihniö, Finland
1998 - Seinäjoki, Finland
1998 - Frederikshavn,Denmark
1998 - Katowice, Poland
1999 - Pettenbach, Austria
2000 - Tallinn, Estonia
2004 - Sankt Pölten, Austria
2005 - Tallinn, Estonia
2007 - Tallinn, Estonia
2008 - Narva, Estonia
2008 - Tartu, Estonia
2008 - Tarvastu, Estonia
2012 - Tartu, Estonia
PREEMIAD RAHVUSVAHELISTELT KONKURSSIDELT
EXLIBRIS

1987 - Veinimuuseum, Itaalia
1987 - Vilniuse Eksliibrisebiennaal, Leedu
1988 - "Käsi ja tööriist ", Prantsusmaa
1989 - Vilniuse Eksliibrisebiennaal , Leedu
1992 - Katowice´92, Poola
1995 - Viniuse Eksliibrisebiennaal, Leedu
1996 - Katowice ´96, Poola
1997 - Gliwice ´97, Poola
1999 - Vilniuse Eksliibrisebiennaal, Leedu
2000 - Barcelona, Hispaania
2003 - Ankara 2003, Türgi
2003 - Vilniuse Eksliibrisebiennaal, Leedu
2004 - 4. Bratislava Exlibrisetriennaal, Slovakkia
2013 - Malbork, Poola
2013 - "Ju Qi Cup" Exlibris and Mini print EXPO, Hiina
2013 - Vilniuse Eksliibrisebiennaal, Leedu
2014 -
Ostrów Wielkopolski väikegraafika ja eksliibrise XV biennaal, Poola
2014 - Rahvusvaheline Varna eksliibrise konkurss, Bulgaaria
2014 - X rahvusvaheline exlibrisekonkurss Gliwice 2014

PRIZES FROM INTERNATINAL COMPETITIONS
BOOKPLATES
1987 - Wine Museum, Italy
1987 - Bookplate Biennial in Vilnius, Lihtuania
1988 - Hand and Tool, France
1989 - Bookplate Biennial in Vilnius, Lithuania
1992 - Katowice `92, Poland
1995 - Bookplate Biennial in Vilnius, Lithuania
1996 - Katowice `96, Poland
1997 - Gliwice `97, Poland
1999 - Bookplate Biennial in Vilnius, Lithuania
2000 - Barcelona, Spain
2003 - Ankara 2003, Turkey
2003 - Bookplate Biennial in Vilnius, Lithuania
2004 - 4th Triennial Exlibris Bratislava, Slovakia
2013 - Malbork, Poland
2013 - "Ju Qi Cup" Exlibris and Mini print EXPO, China
2013 - Bookplate Biennial in Vilnius, Lithuania
2014 - XV Biennale of Small Forms of Graphic and Exlibris Ostrów Wielkopolski, Poland
2014 - The International Exlibris Competition Varna, Bulgaria
2014 - X International GraphicCompetition for Ex Libris Gliwice 2014
POSTMARK
1990 - II ja III preemia Eesti postmargi konkursil
1991, 1994, 1996, 2001, 2002, 2007, 2010 - Eesti aasta kauneim postmark
WIPA Grand Prix 2000 - 5. preemia
WIPA Grand Prix 2002 - 6. preemia
POSTAGE STAMPS
1991,1994,1996, 2001, 2002, 2007, 2010 - the most beautiful postage stamp of the year in Estonia
WIPA Grand Prix 2000 - 5th price
WIPA Grand Prix 2002 - 6th price
KIRJANDUS
Artur Mario da Mota Miranda ENCYCLPEDIA BIO-BIBLIOGRAPHICAL OF THE ART OF THE CONTEMPORARY EX-LIBRIS kd.7 lk. 91 - 106 / Portugal
Herbert Schwarzi monograafia LEMBIT LÕHMUS - EESTI GRAAFIK
150 illustratsiooniga raamatu publitseeris 1998.a. Frederikshavni Kunstimuuseumis Taanis Klaus Rödel.
Simon Brett AN ENGRAVERS GLOBE Primerose Hill Press, London, 2002
Lembit Lõhmus 60 GRAVÜÜRI - 60 ENGRAVINGS - 60 GRAVÜREN Tallinn, 2007
EXLIBRISEMEISTRID - Lembit Lõhmus, Kiiev; 2011

LITERATURE
Artur Mario da Mota Miranda ENCYCLPEDIA BIO-BIBLIOGRAPHICAL OF THE ART OF THE CONTEMPORARY EX-LIBRIS / Portugal
Herbert Schwarz LEMBIT LÕHMUS- ESTONIAN GRAPHIC ARTIST by Klaus Rödel , Frederikshavn Artmuseum / Danmark
Simon Brett AN ENGRAVERS GLOBE Primerose Hill Press, London, 2002 / England
Lembit Lõhmus 60 GRAVÜÜRI - 60 ENGRAVINGS - 60 GRAVÜREN Tallinn, 2007
BOOKPLATE MASTERS - Lembit Lõhmus, Kiev, 2011